Bán 20ha đất tại Bù Đăng Bình Phước 350 triệu/ha

Giá: 7 tỉ

Vị trí: Sao Bọng - Đăng Hà, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước, Việt Nam

7,000,000,000