Khu du lịch hồ Suối Cam TP. Đồng Xoài Bình Phước

Theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II). Đây sẽ trở thành khu công viên, cây xanh kết hợp với khu ở, các công trình công cộng, thương mại – dịch vụ, dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ người dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và vùng phụ cận.

Theo đó, khu du lịch quy mô diện tích khoảng 160 ha, quy mô dân số dự kiến 15.240 người. Mục tiêu quy hoạch là tạo dựng một khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của người dân; phát triển thị xã Đồng Xoài về phía tây bắc hồ Suối Cam, có kết nối với khu đô thị hiện hữu, lấy hồ Suối Cam làm điểm nhấn…

Về cơ cấu sử dụng đất khu quy hoạch: Đất ở hơn 448.598m2, chiếm 28,06%; đất công trình công cộng (đất y tế, giáo dục, cơ quan hành chính) hơn 80.101m2, chiếm 5%; đất thương mại – dịch vụ 125.801m2, chiếm 7,8%; đất nhà ở xã hội hơn 50.006m2, chiếm 3,1%; đất tái định cư 37.204m2, chiếm 2,3%…

Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt khoảng 2.500m3/ngày đêm. Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được lấy từ nguồn của Nhà máy cấp nước Đồng Xoài. Tổng lưu lượng nước thải dự kiến 2.000m3/ngày đêm. Hệ thống ống thoát nước thải trong khu quy hoạch được xây dựng riêng biệt với hệ thống cống thoát nước mưa. Nước thải sau khi xử lý cục bộ tại bể tự hoại của mỗi công trình sẽ được thoát ra hệ thống thu gom nước thải dọc các tuyến đường và dẫn về Nhà máy xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết; đồng thời thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Tải xuống: Quyết định số 1389/QĐ-UBND: về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II)

Tải Xuống: Bản đồ Quy hoạch khu du lịch Suối Cam TP. Đồng Xoài

Sơ đồ vị trí Quy Hoạch Khu Du Lịch Suối Cam TP. Đồng Xoài – Bình Phước
Bản đồ hiện trạng kiến trúc cành quan Khu Du Lịch Suối Cam TP. Đồng Xoài – Bình Phước
Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất – Khu Du Lịch Suối Cam TP. Đồng Xoài – Bình Phước
Bản đồ phân lô – Khu Du Lịch Suối Cam TP. Đồng Xoài – Bình Phước
Bản vẽ quy hoạch giao thông – Khu Du Lịch Suối Cam TP. Đồng Xoài – Bình Phước

Tình trạng dự án: Đang thi công

Bài viết liên quan